Hogyan kell felmérni egy webhelyet?

A cikk tartalmaMég a nagy építőipari vállalkozások néha elhanyagolják az egyedi házépítés geodéziai felméréseit, míg a magánépítők ezt a tevékenységet szükségtelennek tartják. Webhelyünk elmondja, mikor és miért van szükség geodézia elvégzésére, mi szerepel a felmérési programban, és hogyan lehet kivitelezni vállalkozók bevonása nélkül.

Hogyan kell felmérni egy webhelyet?

Geodézia céljai

A geodézia általában a föld felszínének mérésére, szakaszokra osztására és térképek készítésére irányuló tudomány. Az eddig ismert kontinensek, országok és egyes régiók körvonalai teljes egészében ennek a tudományos tudományágnak az érdeme. Az építkezésben szokásos a műszaki geodézia fogalma, amely lehetővé teszi az építendő objektum méretének és alakjának összehasonlítását a területtel, figyelembe véve a dombormű jellemzőit, a közeli épületek elhelyezkedését, a kommunikációt, a helyszínek és az álló tárgyak határait..

Az okok, amelyek miatt a magánépítők megtagadják a földmérés elvégzését, egyszerűek: az emberek úgy vélik, hogy a földjük teljes jogú tulajdonosai, ha akarnak. Ezt megkönnyíti az a képesség, hogy az objektum topográfiai referenciáját elvégezzék, hogy műszaki útlevéllel szerezzék be a tényt követő háztartást.

A geodéziai felmérések időben történő elvégzése nemcsak az állami kataszterrel való konfliktus elkerülését teszi lehetővé. Nem számít, mennyire alaposan kidolgozták az építési projektet, annak támogatása megköveteli az építendő épület alakjának és méretének gondos ellenőrzését, amit nagyon nehéz megtenni a környező területhez kapcsolódó konkrét referenciakeret nélkül..

A hely pontos határának meghatározása

Az építkezés előtti és alatti geodéziai vizsgálatok figyelmen kívül hagyása miatt az épület alakja jelentősen torzulhat, ami nehézségeket okoz az épület szerkezetének egyes részeinek összehasonlításában, komplikációkat okoz a mechanikai összeköttetések és összeköttetések végrehajtásában, valamint a terhelések jelentős excentricitása kialakulását okozza..

Az építés utáni geodéziai ellenőrzés hiánya lehetetlenné teszi a hidrogeológiai helyzet alapján történő számítások helyességének felmérését, és az időben megállapítani az épület szerkezetének abnormális viselkedését a litoszféra ingadozása vagy a talaj zsugorodása miatt. A házak megsemmisítésének a működés első éveiben a legtöbb időben történő geodéziai mérésekkel lehetett előre jelezni. Az összeomlást gyakran el lehet kerülni megfelelő alapjavító vagy talajleeresztő intézkedésekkel.

Felszerelés

A geodézia nagyon pontos tudomány. Az építkezés során alkalmazott geodéziai mérések határ eltérései nem haladják meg a 10 mm-t, más célzott felmérésekben a tűrések még kisebbek. Ez a nagy pontosság nem érhető el kiegyenlítő, lineáris és trigonometrikus mérésekhez tervezett speciális berendezések nélkül..

A földmérő műszerek száz dollárba kerülnek, ám ezeket nem kell megvásárolni. Oroszország szinte bármely nagyvárosában bérelhet ilyen berendezéseket, és akár egy-két nap alatt is elvégezheti az összes munkát, minimális pénzeszközök felhasználásával. A következőket kell mérnie:

1. Lineáris mennyiségek mérhetők geodéziai szalag. Eltér a szokásos konstrukcióktól egy hosszú, könnyű és merev mérőszalaggal, amelyet nyújtás és terhelés meghosszabbítás nélkül nyújthatunk. Egyes mérőszalagok beépített dinamométerrel rendelkeznek, amely szerint a kívánt feszítési fokot a hossznak megfelelően választják meg. 30 méternél nagyobb távolságoknál a mérőszalag nem hatékony, jobb lézeres távolságmérőt használni.

Geodéziai mérőszalag 100 m

2. A trigonometrikus mérések célja az egyenes vonalak közötti szög pontos meghatározása. Ez a szükség elkerülhetetlenül akkor merül fel, ha megjelölik a területek határvonalait, meghatározzák az épületek tengelyeit és határait. Használhatja a matematikai kapcsolatokat, de ha felhasználhatja lézer szögmérő– a munka sokkal gyorsabb lesz.

Lézer szögmérő

3. A vízszintes síktól való eltéréseket csak a gombbal lehet beállítani optikai vagy lézeres forgásszint. Ez a legdrágább berendezés, ráadásul meglehetősen specifikus a felhasználásra, de ez az egyetlen mód a topográfiai felmérés megfelelő elvégzésére..

Rotációs lézer

A mérnöki geodézia szakaszai

Általánosságban a geodéziai földmérés egy olyan pontsorozatok összeállítására korlátozódik, amelyek mindegyikére meghatározzák a koordinátákat és a magasságbeli eltérést. A koordinátákat a geodéziai pontokból álló, derékszögű rendszer szerint határozzuk meg, magasságokat – referenciaértékeknek nevezett pontok szerint.

A telek topográfiai terve

A geodéziai felmérési módszerek meglehetősen azonos típusúak, de a kutatásnak több szakasza van:

 1. A mérnöki és a geodéziai felmérések során elrendezési alaprajzot készítenek – a terepi tervhez rögzített lépésrácsot alkalmaznak, amely általában 2-3-szor kisebb, mint az építés alatt álló tárgy legkisebb mérete. A létrehozott rács tengelyei párhuzamosak az épület fő tengelyével. A rajzban a magassági különbségeket, a kardinális pontokat, az államhoz és a helyi geodéziai pontokhoz való kötődést mutatjuk be. Természetben referenciapontok halmaza alakul ki, amely lehetővé teszi, hogy a rajz minden kulcspontján legalább két pozícióból meg lehessen mérni.
 2. A támadás során meghatározzák a szerkezet határait és tengelyeit. Miután az építési projekt rögzítette az épületek sokemeletes és tervrajzi helyét:
  • a földmérési módszer alkalmazásával meghatározzuk az alapozási gödrök méretét;
  • határozza meg az alap és a nulla pont határvonalait;
  • meghatározza a kiegészítő épületek helyét a helyszínen;
  • telepítse a tájrendezési objektumok elhelyezéséhez szükséges tereptárgyakat.
 3. Az ügyvezető filmkészítés az épületdoboz építése során zajlik. Az alap zsugorodása vagy a padlóközi mennyezet beszerelése után egy második felmérést végeznek a kezdeti kulcspontokban. Így meghatározhatja, hogy a természet megfelel-e a tervezési formáknak, méreteknek és helyzetnek..
 4. Az ellenőrző méréseket ugyanúgy hajtják végre, mint a végrehajtó felméréseket, de a ház üzembe helyezése után 2–5 évvel. Céljuk annak megerősítése, hogy az épület eredeti helyzete és a szomszédos dombormű alakja megőrizte a megengedett eltéréseket..

Hol kezdjem?

A terület geodézia a határainak megszüntetésével kezdődik a természetben. Ezt a feladatot általában az állami földtulajdonban lévő szakemberek végzik. A földmérő a tervezett geonet legközelebbi indulási pontjait és referenciaértékeit felhasználva meghatározza a határ sarokpontjainak helyét, ahol a tét be lesz vezetve, valamint a vízszintes felület átlagos magasságát.

A telek határainak természetbeni eltávolítása

Az eltávolítás befejezése után a fejlesztő szabadon folytathatja további geodézia elvégzését. Kezdetben ajánlott a pontok távolsága egymástól meghatározni az optikai szintbe épített izzószálmérő segítségével. Ezután a telek sarkait egyiptomi háromszög segítségével ellenőrzik:

 1. Egy hosszú szálon 12 egyenlő szegmenst csomókkal jelölnek.
 2. A szálat a hajtűkre húzzák, hogy háromszöget képezzenek, amelynek oldalai 3, 4 és 5 szegmensek.
 3. A háromszöget a 3 és 4 vonallal ellátott oldalak közötti szög irányítja a telek sarkához úgy, hogy az egyik oldal igazodik a szegéllyel.
 4. A háromszög csúcsának a jelölési vonaltól való eltérését a parcellánál merőlegesen mérjük.
 5. Az eltérést elosztjuk a sarokcsíktól való távolsággal, az érintõi táblázat szerint, meghatározzuk azt a szöget, amelyet le kell vonni / hozzá kell adni a 90 ° -hoz.

A parcella sarkainak ellenőrzése az egyiptomi háromszög segítségével

Az ilyen ellenőrzési ellenőrzés az egyetlen módja annak, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a határokat, és így a telek területét is helyesen határozzuk meg. Ellenkező esetben a tétet újra meg kell tenni.

Középső vonal rajzolása

A műszaki geodézia elvégzésének folyamatát a dombormű súlyossága és a vizsgált terület területe határozza meg. Kicsi területeken (10-12-ig) vizuálisan sík felülettel elegendő megmérni a magasságot a határok mentén és meghatározni az általános lejtőt. Ha egy nagy területet vizsgálnak, amelyen áthalad egy gerenda vagy lejtő, a felületet négyzetekre kell osztani 10-50 m oldallal. Minél meredekebb a dombormű képződmények, annál finomabb a háló ezen a területen..

A geodéziai rajz elkészítéséhez egy tervet használnak, amelyen egy bizonyos alakú grafikon látható, a határ sarokpontjainak koordinátái és a közöttük lévő távolság, valamint a határvonalak közötti szögek meg vannak jelölve. Szükség esetén a tervet négyzet alakú rács borítja, a vonalak kereszteződéseit a sakktábla sémája szerint jelöljük. Az egyes kereszteződéseket jelölő digitális indexű latin betűket külön naplóból veszik ki, ahol a koordinátákat és a magassági jeleket később lerakják. Ha a telek méretei meghaladják a szint tartományát, az állomás több helyét előre jelzik a tervben, amelyek között legalább egy közös átadási pont található. Ezenkívül egy feltételes referenciaértéket jelölnek a tervben, általában a legnagyobb emelkedés pontján.

A pontokat a terület határain elhelyezett tereptárgyak szerint, a rácslépésnek megfelelő időközökkel veszik ki a természetbe. Egy külső megfigyelő vizuálisan összehasonlítja a pont helyét a két szélső irányjelzővel előre és keresztirányban. Kis pontokat vagy hajtűket kell felszerelni a pontok helyére, minden ütközés vagy gödör formájában történő beavatkozást előre meg kell tervezni..

A telek jelölése

Miután a szintet az állomáson telepítette és a szintet kiegyenlítette, minden pont egymást követő felmérését végezzük a magasság meghatározásával. Az egyes pontok felmérésekor ugyanazt a hatalmas cipő- vagy nyomócsapágyat kell felszerelni a személyzet alá. A magassági adatokat a naplóba rögzítik, majd az állomás 3-4 rácslépcső távolságra halad az egyik ponthoz, és egy másik szögből felmérést végeznek..

A különböző pontokon végzett 2-3 felmérés eredményeit összehasonlítják egymással az úgynevezett eltérés – a leolvasások közötti eltérés – meghatározása céljából. Ha az eltérés meghaladja az 5 mm / 100 m-t, a felmérést ismét elvégzik, megengedhető hibával az átlagértékek megállapításához. A végső magassági számadatokat a naplóban rögzítik, a rajzon a nyilak jelzik a lejtők irányát. Az eredmények lehetővé teszik a tervezőnek, hogy kiválassza a talajszint és az alapozás optimális szintjét, valamint hogy pontosan becsülje meg a földmunka mennyiségét.

Elrendezési munka

A tét kiépítéséhez a rácsot az épület méretének megfelelő gyakorisággal alkalmazzák a tervrajzra. A koordinátarendszer tengelyeinek párhuzamosnak kell lenniük a fő építési tengelyekkel. Kulcsfontosságú pontokként az épület sarkait, az alapok alkatrészeinek illesztési pontjait és a halomvezetést választják..

Az elrendezési munkákat meg lehet osztani jelöléssel és szintezéssel. A jelölés során az épületek piros vonalát és határpontjait természetben határozzák meg. A szomszédok helyzetének meghatározására a legegyszerűbb módszer egy közvetlen lineáris kereszteződés, amelyen ábrázolják a két rögzített ponttól a szükséges távolságokat, amelyek pozíciója az igazítási alap alapján ismert. Útmutatóként használhatja a telek sarokpontjait, oszlopokat, kutakat, kutak stb. A pont helyzetét úgy is meghatározhatja, hogy a merőleget az alapvonaltól lefelé állítja, amelyre az egyiptomi háromszöget meg kell nyújtani, vagy használhatja a szögletes sorozatok módszerét lézeres goniométer segítségével..

Alapozási jelölések

A szintezés a teljes építési folyamatot követi, az épület föld alatti részétől a tetőig. Ha az építkezési csapatnak nincs földmérője, akkor a helyszínen végzett beállítási munkák során 2–3 állandó mérföldkövet kell felszerelni – a pólusokat úgy kalapálják, hogy azokat ne érintse meg a szezonális talajingadozások és az időjárási tényezők. A projekt által meghatározott nullapontot a mérföldkövekre jelzik a kezdeti kiegyenlítés során, majd elvégzik a hidrosztatikus szintszabályozást. Rendszeresen ellenőrizni kell az oszlopok jelöléseit..

Geometriai szintezés

A geodéziai követést sok építési műveletben használják:

 • A árkok és árok aljának kiegyenlítéséhez a túladatokat be kell vezetni, amelyeken meg van jelölve a feltöltés vagy talaj eltávolítás szükséges szintje..
 • A zsaluzat közös vízszintes síkba történő felszerelését a felső széle mentén végzik, amelyre egy lézertengely-készítő vízszintes sínt vagy célját szerelik fel..
 • Ha a vasalást geodéziai módszerekkel telepítik, meg kell határozni a felső védőréteg vastagságát.
 • A kiegyenlítéssel könnyű felmérni a falazat vízszinteségét.
 • A vázszerkezetek felépítésekor a tartórudak nagy pontossággal segítik a geometria fenntartását.
 • A jelölő és kiegyenlítő oszlopok lehetővé teszik az üvegezés egyetlen vízszintes szintben és elülső részén történő építését.
 • A szinttel történő felvétel segít a szarufaszerkezet elemeinek és a függönyhomlokzat koaxiális elhelyezésében.

Geodéziai munka magánház építésében

A geodézia módszerei nagyon változatosak. Nagyon hasznos lesz egy fejlesztő számára, aki komolyan gondolkodik a geodéziai kutatások elvégzéséről. Nagyon hasznos lesz tanulmányozni Klyushin E. Tankönyvet az egyetemek számára “Mérnöki geodézia”, ​​ahol az alapvető módszertant elérhető formában állítják össze, ajánlásokat adnak napló vezetésére és rajzok készítésére..

Értékeld a cikket
( Még nincs értékelés )
Ossza meg barátaival
Ajánlások és tanácsok az élet bármely területén

A "Megjegyzés elküldése" gombra kattintva hozzájárulok a személyes adatok feldolgozásához és elfogadom az adatvédelmi irányelveket