Nyugdíj előnyei

A cikk tartalmaAz a személy, aki elért egy bizonyos életkorot, megszerezheti a jogát, hogy szabadon hagyja el, jól megérdemelt pihenésre és szociális juttatásokra tegyen szert. Ez a munkavállaló saját kezdeményezésére munkaszerződés alapján megszűnik, és nyugdíjazásakor pénzbeli kifizetésekre jogosult. Ugyanakkor az állampolgároknak joguk van hivatalban maradni és folytatni tevékenységeket az őt bérelő szervezetben, és miután kitöltötték az öregségi biztosítási ellátásokhoz szükséges dokumentumokat.

A nyugdíjas elbocsátásának okai

A munkáltatónak csak általános okokból vagy beleegyezésével van joga a nyugdíjas elbocsátására. Az alárendelt öregedése – 55-60 év – önmagában nem lehet oka a munkaszerződés felmondására. A jogszerű elbocsátásnak több legitim oka lehet:

 • szervezet felszámolása;
 • a munkavállaló saját vágya;
 • a felek kölcsönös megállapodása;
 • a vállalati vagyon tulajdonjogának megváltozása (ez vonatkozhat a társaság vezetőjére, helyetteseire, főkönyvelőre);
 • A beosztotthoz közvetlenül kapcsolódó okok:
 1. a munkavállaló nem megfelelő képesítés miatt nem felel meg az elvégzett pozíciónak vagy elvégzett munkának, amelyet a tanúsítás eredménye megerősít;
 2. az alárendelt szakmai feladatok indoklás nélküli ismételt elmulasztása fegyelmi szankció esetén;
 3. a munkavállaló által a munkaviszony súlyos megsértése;
 4. hiányzás;
 5. egy alkalmazott megjelenése a munkahelyen alkohol- vagy kábítószer-intoxikációs állapotban;
 6. az állami, kereskedelmi vagy hivatalos titok nyilvánosságra hozatala, amely a munkavállaló számára ismertté vált szakmai feladatai teljesítése során – ez az információ harmadik személyek személyes adatait is magában foglalja;
 7. lopás, szándékos károsítás vagy mások tulajdonának megsemmisítése;
 8. sikkasztás;
 9. a munkavédelmi követelményeknek a munkavállaló általi megsértése;
 10. bűncselekmény elkövetése olyan vagyonkezelő alkalmazott által;
 11. az alárendelt munkáltatók számára hamis dokumentumok szolgáltatása munkaszerződés megkötésekor;
 12. munkavállaló által elkövetett erkölcstelen cselekedet, amely nem összeegyeztethető a szakmai tevékenység folytatásával (ha oktatási feladatokat lát el);
 • A szervezet vezetőségének képviselőivel (vezérigazgatók, helyetteseik, főkönyvelőjük) közvetlen kapcsolatban álló okok:
 1. indokolatlan döntés meghozatala, amely a társaság vagyonának jogellenes használatához vagy annak károsodásához vezet;
 2. munkaszerződés vagy hivatalos kötelezettségek súlyos megsértése.

Idős ember gyűjt dolgokat

Szabályozási keret

Az idős emberrel kötött munkaszerződés felmondásának és az ehhez kapcsolódó eseménynek a nyugdíjazáskor járó későbbi kifizetéseit egyértelműen az Orosz Föderáció (a továbbiakban: RF) szabályozza. A jogi normák összefoglaló táblázata és magyarázata:

Az Orosz Föderáció Legfelsõ Tanácsa (a továbbiakban: az RF fegyveres erõk) 1991. december 23-i 4202-I sz. Határozata:

2. rész, 7. rész, cikk 64

Az Orosz Föderáció Belső Ügyek Testületéből (a továbbiakban: az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma) elbocsátott munkavállalók szociális garanciáiról

h. 2 evőkanál. 37

A „Az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának tiszteletbeli alkalmazottja” (a továbbiakban: az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma) tiszteletbeli kitüntetéssel rendelkező személyek havi juttatásának megállapításáról

Az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve):

ch. 27

A munkavállalóknak a munkaszerződés megszűnésével kapcsolatos garanciákról és kompenzációkról

Művészet. 3

A nyugdíjasok védelme az életkori megkülönböztetés ellen

Művészet. 81

A munkaszerződés munkáltató kezdeményezésére történő felmondásának eljárásáról

Művészet. 127

Kompenzáció nyújtása volt volt nyugdíjas beosztottjának olyan szabadságért, amelyet hivatali ideje alatt nem használták fel

Művészet. 140

Az elbocsátás utáni rendezés ütemezéséről

Művészet. 178

Az anyagi támogatás kifizetésekor:

 • legfeljebb 3 hónap, ha egy volt alkalmazott a foglalkoztatási osztályon nyilvántartásba veszi az elbocsátást követő 14 napon belül;
 • legfeljebb hat hónap olyan személy számára, aki súlyos éghajlati viszonyok között végzett szakmai tevékenységet (például a távol-északon)

Az elbocsátási jogról:

3. szakasz, 1. cikk Az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve

önkéntes alárendelt

Művészet. 80 Az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve

kéthetes munkaidő nélkül (ideértve a nyugdíjba vonulást is)

h. 3 evőkanál. 80 Az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve

a munkavállaló által a kérelemben megjelölt feltételekkel

Művészet. Az Orosz Föderáció 1991. szeptember 4-i 1032-1 számú törvényének 3. cikke

A munkanélküli állampolgárok elismerésének eljárásáról és feltételeiről

A szövetségi törvény (a továbbiakban: az Orosz Föderáció szövetségi törvénye), 2013. december 28-i kelte, 400-FZ

Művészet. 8

Az időskorú munkaügyi támogatás kinevezésének feltételeiről

1. szakasz, cikk A szövetségi törvény (a továbbiakban: az Orosz Föderáció szövetségi törvény), 2013. december 28-i, 400-FZ sz

A biztosítási nyugdíjak kiszámításának eljárásáról a szakmai tevékenység ideje alatt

Művészet. harminc

A biztosítási ellátások korai kinevezéséhez való jog fenntartásáról

Művészet. 32

Az Orosz Föderáció 1993. február 12-i törvénye, 4468-I. Sz

A katonai személyzet nyugdíjellátásáról

Nyugdíj a nyugdíjhoz kapcsolódóan

A polgárok nyugdíjkorhatár elérése nem lehet az elbocsátás oka. A törvény szerint ez a jog az állami szociális juttatások igénybevételére. Az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve nem szabályozza azt az időtartamot, amely a munkavállaló által a szabad akarat alapján a munkaszerződést felmondja és a nyugdíját teljesíti..

A munkáltatónak nincs joga megtagadni a nyugdíjas számára a munkaszerződés megszüntetését vagy a határidőket. A nyugdíjhoz kapcsolódó felmondási lépésről lépésre a következőképpen néz ki:

 1. Az alkalmazott nyilatkozatot tesz.
 2. A munkáltató megrendelést ad ki.
 3. A társaság felhatalmazott személyei nyugdíjazáskor szervezik a kifizetések kialakítását.
 4. A szükséges bejegyzéseket az elbocsátott munkafüzetében kell elvégezni.

A munkaszerződés felmondása érdekében a nyugdíjasnak saját kezdeményezésére írásbeli kérelmet kell elkészítenie, írásban és az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve által megállapított eljárással összhangban. A dokumentumnak tartalmaznia kell:

 • a munkáltató beosztása és vezetékneve, neve, családneve (a továbbiakban – teljes név);
 • közvetlenül az elbocsátás iránti kérelem, feltüntetve a munkaviszony megszűnésének kívánt időpontját;
 • a nyugdíjas helye és neve;
 • a dokumentum benyújtásának dátuma, a kérelmező aláírása.

A lehetséges konfliktushelyzetek elkerülése érdekében a nyugdíjasnak másolatot kell készítenie a papírról. A jelentkezést meghatalmazott alkalmazottnak kell benyújtani, kérve az utóbbit, hogy a másolaton tüntesse fel a beérkező dokumentum számát és dátumát. A mintája így néz ki:

A Dynasty LLC főigazgatója
Nikolaev Konstantin Evgenievich
vezető technológustól
Taneyeva Ekaterina Artemovna

Nyilatkozat

Kérem, mentsen engem ___ ___________ ______ és ___ között

(nap hónap év)

a nyugdíjba vonulással kapcsolatban.

__________________________ ___________ __________________________
(alkalmazás időpontja) (aláírás) (az aláírás visszafejtése)

Miután a munkavállaló lemondási nyilatkozatot nyújtott be, a munkáltató, megismerve azt, elkészíti a megfelelő megbízást. A dokumentumnak a következő információkat kell tartalmaznia: a munkaszerződés sorszáma és a felmondás dátuma. Megrendelés után megfelelő bejegyzés kerül a munkafüzetbe. Tartalmazza az elbocsátás időpontját és okát. A munkafüzetbe bevitt adatoknak teljes mértékben meg kell egyezniük az információkkal, amelyeket a megrendelés tartalmaz.

2 hetes határidő

Az állampolgár nyugdíjazása sajátos akaratának elbocsátása. A törvény szerint a nyugdíjasoknak joguk van 2 hétig figyelmeztetni a munkáltatót a szolgálatról való kilépéséről. A munkaszerződés felmondásának szándékában a beosztottnak meg kell jelölnie a megfelelő okot. Ez lehetőséget biztosít egy idős ember számára az Orosz Föderáció Munka Törvénykönyve által biztosított előnyök kihasználására – kilépéshez való kilépés nélkül.

Nő dolgozik

Mik a kifizetések?

A nyugdíjas nyugdíjas ugyanolyan kifizetésekre jogosult, mint bármely hasonló helyzetben lévő alkalmazott. A fizetésen kívül az a polgár, aki úgy döntött, hogy jól megérdemelt pihenésre vágyik, jogosult számolni a fel nem használt nyaralás kompenzációjára. Ha a társaság vezetése az alkalmazottat a létszámcsökkentés miatt elbocsátja, akkor távozási díjra jogosult, amelynek összegének meg kell felelnie az átlagos havi fizetésének..

Az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályaival összhangban az a polgár, aki nyugdíjba vonul, kérheti:

 • fizetés a jelenlegi számlázási időszakra;
 • fizetés a fel nem használt nyaralásért;
 • 13 bónuszkompenzáció – azon intézmények által fizetett, amelyekben a munkaszerződések az év végén anyagi ösztönzést nyújtanak a munkavállalók számára;
 • végkielégítés.

A jelenlegi számlázási időszak fizetése

A nyugdíjasokkal folytatott munkaviszony megszűnésekor a végleges számítást szigorúan megállapított feltételekkel kell elvégezni, az Orosz Föderáció jogszabályaival összhangban. Ezt általában a munka utolsó napján hajtják végre. Ha egy munkavállaló nem volt jelen a helyén az elbocsátás időpontjában, de a helyzetét megtartották, a nyugdíjazáskor a kifizetéseket legkésőbb a polgár által a végleges elszámolás követelményét követő napon kell kifizetni..

A havi jövedelem kifizetése elbocsátás esetén:

Fizetetlen fizetés

Havonta ledolgozott napok száma.

Fizetés x A napok teljes száma havonta.

Árak x A múlt hónapban gyártott termékek.

A díjat a menedzser fizeti jóvá

Az orosz munkáltatók a 61. számú egységes nyomtatványt használják a fizetések és az elbocsátás egyéb kompenzációinak kiszámítására. Az összes esedékes kifizetés levonása után a nyugdíjazáshoz szükséges bérek kiszámítását a következő képlet szerint kell kiszámítani: З (ОСТ) = OKL / RD x OD – D, ahol:

 • OKL – a munkavállaló havi fizetése;
 • RD – azon hónap munkanapjainak száma, amelyre a fizetés egyenlegét kiszámítják;
 • D – munkavállalói tartozások a munkáltatóval szemben;
 • Z (OST) – fizetés (egyenlege rajta);
 • OD – a fizetetlen napok száma (beleértve az elbocsátás napját).

Pénzkompenzáció a fel nem használt nyaralásért

Ha a nyugdíjas nyugdíjasnak fel nem használt szabadságnapja van, akkor a következő képlet szerint számítják ki: BUT = GG x 28 + 28/12 x M – O, ahol:

 • BET – a fel nem használt nyaralás kompenzációja;
 • GG – a szervezetben töltött teljes évek száma;
 • M – a cég részmunkaidőben töltött hónapjainak száma;
 • О – a fizetett szabadság napjai száma az elbocsátáskor.

Ha egy nyugdíjas a munkaszerződés napjától számított teljes 11 hónapig dolgozott a vállalkozásnál, akkor úgy tekintik, hogy egy teljes évet dolgozott. Ha a szolgálati idő nem haladja meg a tizenegy hónapos időszakot, egyszerűsített képletet kell használni a nyaralás napjainak kiszámításához: НО = 28/12 х М – О.

 • társaság felszámolása;
 • személyzet csökkentése;
 • a munka ideiglenes felfüggesztése vagy átszervezés;
 • alkalmazott felhívása a katonai szolgálatra;
 • alkalmatlanság;

A BUT indikátort a következő képlettel számítja ki: BUT = 28 – O.

A fel nem használt nyaralás kompenzációját a következő képlet szerint kell kiszámítani: VNO = NO x SZ, ahol:

 • VNO – kompenzáció kifizetése a fel nem használt nyaralásért;
 • SZ – az átlagos napi fizetés;
 • DE – fel nem használt nyaralás.

Az átlagos napi jövedelmet az SZ = B / OD képlet alapján számítják, ahol B az összes olyan fizetés, amelyet figyelembe vesznek a számlázási időszakban (legfeljebb egy év, a munkaszerződés megkötésének napjától kezdve a szabadságra vagy az elbocsátás napjára), és OD a kidolgozott szám. hülye napok. Az OD mutató meghatározásához a következő képletet kell alkalmazni: OD = M x 29,3 + ODNM / KDNM x 29,3, ahol:

 • M – a teljes hónapok száma;
 • ODNM – a munkavégzés napjainak száma a számlázási időszak hiányos hónapjaiban;
 • KDNM – a naptári napok száma hiányos hónapokban. munka.

Pénzügyi kompenzáció

13. díj

13 bér fizetése az elbocsátás után külön eljárás. Csak az a munkavállaló jogosult ilyen típusú kompenzációra, akinek a munkaszerződésében bónusz kikötés szerepel. A szerződésben meghatározott feltételek fennállása akkor releváns, ha:

 • a munkatevékenység eredménye kielégítő volt, és a számlázási időszakban a vállalkozásban megfigyelték a profitot;
 • A szerződés értelmében az önkéntes nyugdíjas nyugdíjazása nem veszíti el a bónusz igénybevételének jogát.

Kivételes esetekben a 13 fizetés formájában nyújtott pénzügyi ösztönzők iránti igények nem teljesülnek, például amikor a munkavállalókat csökkent a jövedelmező termelés. A bónuszhoz való jogot általában számos dokumentum rögzíti – ezek közül bármelyik lehetőséget ad a munkavállalónak az ilyen típusú kártérítés igénylésére:

 • kollektív szerződés;
 • a javadalmazás szabályozása;
 • bónusz törvény;
 • személyes munkaszerződés.

A támogatást közvetlenül a nyugdíjba vonulás előtt fizetik ki, a többi kompenzációval együtt. Ha a munkáltató negyedéves és / vagy éves pénzügyi ösztönzőket ír elő, az Orosz Föderáció jogszabályai kötelezik a munkáltatót, hogy fizessen még azoknak a munkavállalóknak is, akik korábban távoztak, mivel ezek a szervezet meghatározott időtartamának nyereségéhez kapcsolódtak..

A bónusz összegének kiszámítása a következő szabályok szerint történik (a megadott időszakra):

 • Az ösztönzők teljes százalékát kiszámítják;
 • A teljes munkavállalói jövedelmet kiszámítják
 • ha a számlázási időszakot (negyedévet vagy évet) nem dolgozták ki teljes egészében, csak a teljes hónapok számát veszik figyelembe;
 • a kifizetések százalékát meg kell szorozni a munkavállaló jelenlegi jövedelmével – ez az ösztönzés összege;
 • a kapott díjból levonják és befizetik a személyi jövedelemadó 13% -át a szövetségi költségvetésbe (a továbbiakban: PIT).

Öregségi ellátás

Az utolsó munkanapon a lemondott szakember részére nyújtott kiegészítő kifizetést elválasztási díjnak nevezik. Az ilyen típusú pénzügyi támogatást a munkaadó csak bizonyos körülmények között nyújtja. Ezek tartalmazzák:

 • a szervezet alkalmazottainak csökkentése a technológiai munkakörülmények megváltozása miatt;
 • alkalmazott katonai szolgálatba toborzása;
 • a vállalkozás felszámolása;
 • olyan helyzet, amelyben a munkavállaló orvosi okokból megtagadta más helyre történő áthelyezését, amelyet a vonatkozó igazolás megerősít;
 • annak a munkavállalónak a visszahelyezése, aki korábban azt tartotta;
 • a munkavállaló elismerése jogilag inkompetensnek orvosi vizsgálat alapján;
 • ha a beosztott megtagadja egy másik helyre költözni;
 • bírósági ítélettel megfosztják a munkavállalót a vonatkozó munkavégzéshez való jogról;
 • az ebben a pozícióban folytatott szakmai tevékenység folytatásához szükséges oktatási bizonyítvány hiánya;
 • a munkavállaló megtagadása a szervezetben folytatott munka folytatásáról a szerződés feltételeinek megváltozása miatt.

Kinek kellene

Az öregségi ellátásokat a nyugdíjasoknak közös alapon nyújtják – a jogszabályok nem különítik el őket külön kategóriába, és nem írnak elő kiegészítő készpénzfizetést. Az elbocsátás leggyakoribb okai, amelyekbe beletartozik az ilyen típusú kompenzáció, a következők:

 • a szervezet leépítése;
 • vállalkozás felszámolása.

Idősebb nő

Méret és számítási eljárás

A minimális végkielégítés megegyezik a két hetes átlagos havi fizetéssel. A vonatkozó nyugdíjazási juttatások a következő esetekben járnak a munkaszerződés megszűnésével:

 • abban az esetben, ha a beosztott elutasítja egy másik munkahelyre való áthelyezését kielégítő egészségügyi állapot miatt és megfelelő orvosi vélemény jelenlétében;
 • katonaság miatt;
 • a volt alkalmazott visszatérésekor;
 • ha a munkavállaló megtagadja a szervezet áthelyezésének területére való költözését;
 • annak miatt, hogy egy alkalmazottat orvosi vizsgálat és vélemény alapján jogilag inkompetensnek nyilvánítottak;
 • abban az esetben, ha egy beosztott megtagadja a szakmai tevékenységet a munkaszerződés szabályainak megváltoztatása esetén.

A kompenzáció megszerzésének joga fenntartható azon alkalmazottnak, akit elbocsátottak az elbocsátásból a következő foglalkoztatásig, de legfeljebb két hónapig. Egyes esetekben a fizetési határidő 90 napra meghosszabbítható. Ez azokra az állampolgárokra vonatkozik, akik a munkaszerződés megszűnésétől számított 2 héten belül regisztráltak a regionális foglalkoztatási központban, és a megfelelő álláshiány hiánya miatt soha nem voltak foglalkoztatottak..

Az életkor szerinti nyugdíjasok esetében ez a szabály nem vonatkozik. A foglalkoztatási hatóságok csak a munkanélkülieket regisztrálják, és a hosszú szolgálati idő vagy öregségi ellátás folyósítására jogosult polgárokat nem ismeri el. Feltéve, hogy az egészségi állapot nem akadályozza a munkavégzést, a fogyatékkal élő nyugdíjas három hónapos támogatásra támaszkodhat a személyzet csökkentése miatt történő elbocsátáskor. A kifizetés összegét a következő pontok figyelembevételével kell kiszámítani:

 1. a kompenzáció csak munkanapon érvényes;
 2. a távozási díj betegszabadságának kiszámításakor a szabadság fizetését és az anyagi segítségnyújtás minden típusát nem veszik figyelembe
 3. a bérrendszernek nem szabad befolyásolnia az ilyen típusú kompenzáció végleges összegét;
 4. a számlázási időszak magában foglalja a munkavállaló elbocsátásának hónapját / hónapját.

A végkielégítés összegének kiszámításához a következő képletet kell használni: P = DG / OD + farostlemez, ahol:

 • Főigazgatóság – éves jövedelem, a munkavállaló fizetése az elbocsátás előtti évre;
 • P – végkielégítés;
 • OD – a 12 hónapig ledolgozott napok teljes száma;
 • Farostlemez – a végkielégítés által fizetendő napok száma.

Nyugdíj kompenzáció a távol-északi és ezzel egyenértékű területek alkalmazottainak

A távol-északon, a velük egyenlő területeken hivatalosan elbocsátott polgárok és egyes zárt típusú intézmények (például az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma) alkalmazottai, akiket elbocsátottak elbocsátás céljából, hat hónapra meghosszabbíthatók, átmeneti munkakeresési problémákkal. Ennek a személyeknek a kategóriájához korengedményes nyugdíjat és megnövelt „északi” támogatást nyújtanak..

A rendészeti ügynökségek időskorúak számára fizetett fizetések nyilvántartásba vétele

A volt katonai személyzet nyugdíjjuttatásait más módon osztják ki, mint a polgári nyugdíjakat. A biztonsági tisztviselőt a nyilvántartásba vétel és az állandó lakóhely hivatalában kell regisztrálni. A katonai nyugdíjas számára a nyugdíjazáskor fizetendő összegeket a szövetségi költségvetésből teljesítik, és azokat azon minisztériumokon és szervezeti egységeken keresztül osztják ki, ahol szolgált.

A lemondott katonának joga van folytatni a „polgáron” folytatott munkát. Ha öregsége és munkája miatt joga van biztosításra és szociális ellátásokra, a katonai nyugdíj kifizetése nem áll le. A második nyugdíj megállapításához a következő követelmények egyszeri teljesítését kell betartani:

 • munkatapasztalat:
 1. jelenléte polgári vállalkozásokban 2019-ig 9 év;
 2. és 2024-ig – eléri a 15 évet;

Foglalkoztatási előzmények

 • kor:
 1. 60 éves – férfiak számára;
 2. 55 éves – nők számára;
 3. a korai kinevezés feltételeitől függően a kifizetéseket a nyugdíjasoknak a szokásos korhatárt elérése előtt kell kiszámítani;
 • pont:
 1. 2019-től – az egyéni nyugdíj együtthatójának (a továbbiakban: IPC) legalább 13,8-nak kell lennie;
 2. növekednie kell és 2025-re eléri a 30-as pontot;
 • nyugdíjak rendelkezésre állása a bűnüldöző szerveknél.
Értékeld a cikket
( Még nincs értékelés )
Ossza meg barátaival
Ajánlások és tanácsok az élet bármely területén

A "Megjegyzés elküldése" gombra kattintva hozzájárulok a személyes adatok feldolgozásához és elfogadom az adatvédelmi irányelveket