Állami szociális támogatás 2018-ban: a támogatás indokai

A cikk tartalmaAz állami politika alapja a polgárok jólétének fenntartása. 2018 elején a tervek szerint növekszik azoknak az embereknek nyújtott segítség, akiknek az élethelyzet miatt a jövedelme nem teszi lehetővé a szükséges ellátást. Már januárban növekednek a kifizetések, és kibővül a támogatásokra jogosult személyek listája. A pénz elosztásának elve célzottabbá válik, így azoknak, akiknek szükségük van rájuk, elégedettségük és számos szociális szolgáltatás áll rendelkezésre..

Mi a szociális támogatás?

Azok az emberek, akik bármilyen okból nehéz helyzetbe kerülnek, számíthatnak az állam segítségére. Ez lehet készpénzes fizetés vagy természetbeni támogatás. Ez a szövetségi vagy regionális költségvetésből kerül felszámításra, és annak megszerzéséhez a személy köteles dokumentummal igazolni, hogy szüksége van rájuk. A polgárok kategóriájától függően a szociális segélyt folyamatosan fizetik, vagy lehetnek átmenetileg vagy akár egyszeri jellegűek..

Készpénzes fizetések

Az alacsony jövedelmű emberek állami támogatásának egyik formája a támogatás nyújtása készpénz formájában, amelyet készpénzben vagy bankszámlára történő átutalással állítanak ki. Különböző példák a támogatások, az anyagi segítség, a kompenzáció. Az állam egyértelműen meghatározta a pénzbeli támogatás összegét az állampolgárok kategóriájától függően.

Természetes forma

A regionális szintű támogatás természetben nyújtható, mivel a költségvetési alapok nem mindig képesek kielégíteni a rászorulók igényeit. Ezt a szociális védelmi hatóságok által összeállított számviteli kártyákkal, kimutatásokkal és listákkal összhangban nyújtják. Élelmet, üzemanyagot, orvosi eszközöket, cipőket és ruhákat átadnak a polgároknak.

Jogi szabályozás

Az állami szociális támogatást Oroszországban számos szabályozási jogi aktus szabályozza. A fő dokumentum az Orosz Föderáció alkotmánya, amely szerint az állam vállalja, hogy támogatja polgárait méltó létezésük érdekében. Az egyes népességcsoportok vonatkozásában a szövetségi törvényeknek kell iránymutatniuk:

 • a szociális szolgáltatások alapjairól;
 • a fogyatékossággal élő személyek szociális védelméről;
 • az időskorúak és a fogyatékkal élők szociális szolgáltatásairól;
 • az árvák szociális támogatásáról.

További figyelmet kell fordítani a megélhetési költségek megállapításáról szóló törvényre. E kritérium alapján meg lehet határozni, hogy valaki rászorul-e. A listát nem lehet kimerítőnek nevezni, mivel mind a szövetségi, mind a regionális szint számos rendeletet elfogadott, amelyek állami támogatási intézkedéseket hoznak a népesség minden csoportja számára..

A játékvezető kalapácsa

Melyek a polgárok kategóriái

A jogszabályok szerint az állami szociális támogatás 2018-ban meghatározta:

 • alacsony jövedelmű polgárok;
 • nehéz pénzügyi helyzetben lévő személyek.

Ezek tartalmazzák:

 • az egyedülálló nyugdíjasok, akik jól megérdemelt pihenésbe mentek, és akiknek nincs lehetősége kiegészítő jövedelemszerzésre;
 • nagy családok, ahol 18 év alatti gyermekeket nevelnek (feltéve, hogy a gyermek nappali tagozatos tanulásban részesül, a büdet 23 évre kell megállapítani);
 • a fogyatékkal élők;
 • az 1. csoport fogyatékossággal élő személyeit gondozó polgárok;
 • az egyszülős családokban nevelt gyermekek;
 • mozgáskorlátozott gyerekek;
 • 18 év alatti gyermekek szülők nélkül maradtak;
 • árvák;
 • az egyik vagy mindkét szülő nyugdíjas vagy fogyatékkal élő gyermekei;
 • szülők, akik oktatási intézmények teljes munkaidős hallgatói;
 • címekkel, díjakkal, jelvényekkel kitüntetett személyek;
 • terhes nők és szülési szabadságon lévő nők;
 • fogyatékkal élő gyermeket gondozó személyek, függetlenül a hozzárendelt csoporttól;
 • menekültek
 • migránsok
 • fogyatékos állampolgárok, akikre csökkentés vonatkozik.

A szociális támogatás típusai 2018-ban

Az állami támogatás 2018-ban történő odaítélésének fő kritériuma a teljes jövedelem összege. Ha ez alacsonyabb, mint a régióra megállapított érték, akkor a személyt vagy családot rászorulóknak kell tekinteni. A lakosság állami szociális támogatását a következőképpen osztják ki:

 • pénzbeli támogatás;
 • támogatások;
 • kompenzációs kifizetések;
 • humanitárius segítség.

Társadalmi juttatások

A pénzeszközök átutalása egy személynek ingyenes. Az állampolgárok saját belátása szerint költhetik el őket, így nem kell számukra jelentést tennie a kormányzati ügynökségeknek. A jövedelem összegét a rászorulók minden kategóriájára törvény határozza meg. A regionális hatóságok a szövetségi kifizetéseken túlmenően további kifizetéseket is jogosultak kiosztani a helyi előírásoknak megfelelően.

támogatások

A támogatások kifizetése elsősorban a cél. A pénzeszközök felhasználása csak a törvény által meghatározott igényekre lehetséges. Az alapokat a polgárok számára ingyenesen bocsátják ki. A pénz felhasználását a megfelelő hatóság ellenőrzi. A pénzt prioritási sorrendben osztják el és bankszámlára utalják.

Oszlopok érmék

Kompenzációs kifizetések

A kompenzáció a rendelkezés fordított természetével határozható meg. Ez azt jelenti, hogy az állampolgár először pénzt költött bizonyos célokra, majd az állami hatóságokhoz fordult az elköltött pénzeszközök visszatérítése érdekében. A költségek kompenzálásának lehetőségét minden esetben törvény írja elő, és a pénz megszerzése érdekében igazolni kell felhasználásukat.

Humanitárius segítségnyújtás

A szegényeknek nyújtott természetbeni támogatást közvetlenül a helyi hatóságok nyújtják a szolgálatok és a szociális védelmi hatóságok által. A rászorulóknak ruhákat, cipőket, személyi higiéniai termékeket és ételeket kínálnak. Az alap létrehozásához rendes polgárokat, gazdag embereket, szervezeteket vesznek igénybe, amelyek képesek ellátni az alapvető szükségleteket és ellátásokat..

Hogyan lehet állami támogatást kapni 2018-ban?

Az állami támogatás megszerzésének sajátossága a készpénzben vagy természetbeni pénzeszközök célzott jellege. Mivel csak alacsony jövedelmű emberek és állampolgárok jelentkezhetnek, akik pénzügyi ellenőrzési nehézségekbe ütköztek bennük kívül álló okokból, nem csak el kell készíteni a szükséges dokumentumokat, hanem ismernie kell a támogatás nyújtásának eljárását..

Hol lehet kiadni

A 2018-ban az állami támogatás kinevezésének okait okozó körülményektől függően jelentkezhet a polgár lakóhelyének multifunkcionális központjaiba. Az IFC szakértői megmondják, hogy milyen dokumentumok szükségesek a támogatások nyújtásához, és kiszámítják a becsült összeget. Ezen felül közvetlenül benyújthat dokumentumokat a támogatás előkészítésében közvetlenül részt vevő testülethez:

 • a költségvetési szervezetek alkalmazottainak és a fogyatékkal élőknek kapcsolatba kell lépniük a szociális jóléti osztály képviselőivel;
 • gyermek születésekor a dokumentumokat a munkahelyen, a szociális védelmi osztályhoz vagy a FIU-hoz nyújtják be;
 • nyugdíjasok, harcosok, otthoni munkavállalók és a fenti kategóriákba tartozó más állampolgárok jelentkeznek a Nyugdíjalap fiókjaiba.

Milyen dokumentumok szükségesek

A támogatás típusától függően a szükséges dokumentumok csomagja jelentősen eltérhet. A regionális hatóságok további dokumentumokat kérhetnek a helyi előírások alapján. Annak érdekében, hogy 2018-ban állami szociális támogatást kapjanak, útlevél és kérelem mellett, kérhetik:

 • SNILS;
 • ÓN;
 • születési anyakönyvi kivonat;
 • halotti anyakönyvi kivonat;
 • a házasság vagy annak felbontása igazolása;
 • családi összetétel igazolása;
 • a kapott jövedelemről szóló dokumentumok;
 • igazolás, amely megerősíti a szülők és gyermekeik együttélését;
 • gyámságot / gyámságot igazoló dokumentumok;
 • fogyatékkal élő személy igazolása;
 • nyugdíjas személyi igazolványa;
 • nagycsalád igazolása;
 • egészségügyi bizonyítvány (fogyatékosság).

Az eljárás és a határidők

Az állami szociális segély 2018-ban történő kinevezéséhez kapcsolatba kell lépnie az ellátások kinevezéséért felelős testülettel vagy az MFC-vel egy nyilatkozattal és a szükséges dokumentumcsomaggal. A jogalkotás 10 napot vesz igénybe a petíció megfontolásakor – ezen időszak letelte után egy személynek pozitív választ vagy megtagadást kell kapnia. Időnként előzetes válasz érkezik, ha a testületnek részletesebben meg kell vizsgálnia a kérelmet és ellenőriznie kell a benyújtott dokumentumokat. Ezután a felülvizsgálati eljárást 30 napra növelik.

Nő és a naptár

Milyen esetekben utasíthatja el vagy törölheti a szociális kifizetéseket

A jogszabályok megállapították, hogy az a személy, akinek pénzügyi helyzete megváltozott (a jövedelem növekedett), köteles erről legkésőbb 14 nappal később értesíteni az illetékes hatóságot. Ettől a pillanattól kezdve elhagyja a rászorulók nyilvántartásba vételét, és minden neki (családtagjai számára) megállapított ellátást törölnek. A szociális védelem alatt álló munkavállalók megtagadhatják az állampolgárokat a juttatások kinevezése tekintetében, ha:

 • pontatlan vagy hiányos adatok szerepelnek a család összetételében;
 • elrejtette valós jövedelmét vagy vagyonát.

Szociális támogatás a gyermekek számára

A gyermekek támogatását és védelmét különféle irányokban végzik. Először is, a gyermek környezetét és a családi kapcsolatokat érinti, másodszor pedig az oktatás megszerzésének lehetőségét. Így a gyermeknek ingyen lehetősége van alap-, alap- és középfokú oktatás megszerzésére, versenyen alapuló – középfokú és felsőfokú oktatás megszerzésére..

A gyermekeknek lehetőségük van ingyenes orvosi ellátásra és étkezésre. Segítségnyújtás a családok számára nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatás odaítélésével történik. Ezen felül az állam gondoskodik a nehéz helyzetben lévő és társadalmilag veszélyes környezetben lévő kiskorúakról rehabilitáció, társadalmi alkalmazkodás és pénzügyi támogatás révén..

Az alacsony jövedelmű családok segítése 2018-ban

A demográfiai problémák megoldása érdekében az állam mindenképpen ösztönzi a polgárokat családok létrehozására, kedvezményes kölcsönök nyújtásával a lakhatási problémák megoldására, szülési segélyek megadására, anyasági kifizetésekre. Azok a családok, amelyek jövedelme nem éri el a törvény által megállapított minimumot, jogosultak további támogatásra számolni. A szegényeknek nyújtott állami szociális támogatást 2018-ban több területen azonosították:

 • adókedvezmények nyújtása;
 • ingyenes orvosi ellátás;
 • speciális hitelprogramok kidolgozása a bankintézményekkel kedvező feltételekkel nyújtott kölcsönök nyújtására;
 • természetbeni segítségnyújtás (ingyenes gyógyszer, üzemanyag és élelmiszer);
 • jogi, pszichológiai és egyéb típusú szolgáltatások ingyenes (kedvezményes) alapon.

A nagycsaládoknak nyújtott állami szociális támogatás típusai és nagysága

A nagy családok az állam speciális számláján vannak. Tehát szövetségi szinten előírja:

 • kedvezmények biztosítása a közüzemi számlákhoz;
 • tömegközlekedés és elővárosi buszok ingyenes használata;
 • ingyenes vényköteles gyógyszerek biztosítása, ha a gyermek még nem érte el a 6 évet;
 • a csecsemő óvodai intézménybe történő rendkívüli felvételének joga;
 • ingyenes étkezés biztosítása az iskolákban és a szakiskolákban;
 • kedvezményes kölcsönök a lakhatási probléma megoldására;
 • az iskolai órákban való részvételhez szükséges ruházat megvásárlásának költségeinek kompenzálása.

Anyai tőke

2007 óta Oroszország bevezette a családi támogatás új formáját – az anyai tőkét. Ez a második és azt követő gyermekek születésekor fizetett összeg, feltéve, hogy a szülők nem éltek a további állami támogatási jogokkal. Az összeget évente indexálják, de a 2017 és 2018 közötti időszakra 453 026 rubelt állapítanak meg. A kapott pénzeszközöket különféleképpen költi el:

 • a lakáskörülmények javítása;
 • szülő nyugdíj-megtakarításként;
 • a gyermek oktatása;
 • olyan termékek vagy szolgáltatások vásárlása, amelyek a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi alkalmazkodásához szükségesek.

Anya gyermekekkel a fedelek alatt

Munkanélküli segély

Azok az emberek, akik bizonyos körülmények között elveszítették munkájukat, az állam havi támogatást fizet. A támogatást a foglalkoztatási központban való nyilvántartásba vétel első hónapjától kapják. A minimális összeg, amelyre az állampolgár támaszkodik, 850 rubel, a maximális összeg, amelyre számíthat, 4900 rubel. Ennek értékét minden esetben külön kell kiszámítani, és az a személy korábbi jövedelmétől függ:

 • 1-3 hónap – 75%;
 • 4-7 – 60%;
 • 8-12 – 45%;
 • további – 1 minimálbér, amelyre a kerületi együtthatót alkalmazzák.

Szociális támogatás a fogyatékkal élők számára

Azok az emberek, akik részben vagy egészben elveszítették a munkaképességüket, az állam különleges védelme alatt állnak. Nekik nyugdíjakat és ellátásokat fizetnek, anyagi támogatást és bizonyos ellátásokat nyújtanak. E programok végrehajtására szövetségi és regionális szinten kerül sor, és a kifizetések összege közvetlenül függ az egészségkárosodás mértékétől és a hozzárendelt rokkantsági csoporttól..

Nyugdíj-ellátás

Az állam többféle nyugdíjat ír elő a fogyatékkal élők számára:

 • Munkaerő. Olyan személyeknek kell adni, akik bármilyen szakmai tapasztalattal rendelkeznek, de akiket ipari sérülés vagy foglalkozási megbetegedés miatt fogyatékossá váltak.
 • Állapot. A polgároknak fizetik a Nagy Honvédő Háború veteránjának igazolványát, a katonai személyzetet, az ostromolt Leningrád lakóit, az űrhajósokat, a sugárzás által érintett embereket vagy az ember okozta katasztrófákat.
 • Társadalmi. Az 1., 2., 3. fogyatékossággal élő csoportokat, gyermekkortól fogyatékkal élőket és fogyatékossággal élő gyermekeket rendelik.

Előnyök és ingyenes szolgáltatások a fogyatékkal élők számára

Az állami szociális támogatás 2018-ban az, hogy juttatásokat biztosítson gyógyszerek, gyógyászati ​​termékek beszerzéséhez, szanatóriumokban történő kezeléshez és egyebekhez. Ezenkívül a fogyatékossággal élő személyek számos szolgáltatást ingyenesen igénybe vehetnek, ha egyedülálló állampolgárok, vagy ha a családtagonkénti átlagos jövedelem alacsonyabb a létminimumnál:

 • jogi segítségnyújtás;
 • helyiségek takarítása;
 • a tulajdonjogok preferenciális regisztrációja;
 • orvosi intézmény kezelésének kísérése;
 • ételek és alapvető kellékek vásárlása.

Állami támogatás az idősek számára

Az idős polgárok, akik jól megérdemelt pihenőhelyen nyugdíjba mennek, nyugdíjhoz juttatást kapnak az államtól. Ez mindenkinek fizetendő, aki elérte a törvényben meghatározott életkorot, és a szolgálati időtől függ. 2018 januárja óta a munkavállalói nyugdíjakat 3,7% -kal indexálták. Az idős emberek, akik továbbra is dolgoznak, nem részesülnek juttatásokban.

Az a személy, aki nem volt képes kitölteni a szükséges évek számát, amint azt a munkafüzetbejegyzés is igazolja, szociális nyugdíjban részesül. Áprilisától 4,1% -kal fogják újraszámolni. Feltéve, hogy a nyugdíj nem éri el a megélhetési szintet, az állam kiegészítő befizetést fizet, és a regionális hatóságok meghatározzák a BPM szintjét.

Az idősebbek olvasnak

Otthoni segítség

A nyugdíjkorhatárt elért polgárok és a fogyatékkal élők jogosultak otthoni segítségnyújtásra. A nyilvántartásba vételhez vegye fel a kapcsolatot a régiójában található kerületi integrált központtal vagy szociális szolgálattal, és írjon egy nyilatkozatot, amelyhez csatolja a szükséges dokumentumokat. Egyedülálló embereknek adják hozzá, ha nem képesek önállóan mozogni, és nem képesek teljes mértékben kielégíteni saját szükségleteiket.

Preferenciális orvosi ellátás

A nyugdíjasoknak nyújtott kedvezmények és ellátások listáját évente felülvizsgálják. Az idős emberek állami támogatása az egészségügy területén:

 • segítségnyújtás a lakóhely poliklinikáiban és a járóbeteg-járóbetegek osztályaiban;
 • kedvezmények a gyógyszertári hálózatban gyógyszerek beszerzésére;
 • fogpótlás és fogkezelés;
 • műszaki rehabilitáció megszerzése.

Spa kezelés

Évente egyszer a nyugdíjasok ingyenesen gyógyulhatnak Oroszország területén található bármely szanatóriumban. Ezen felül az állam megtéríti a pihenőhelyre és onnan történő utazási költségeket. Ingyenes jegy eléréséhez be kell írnia egy nyilatkozatot és feltétlenül csatolja ehhez a kezelõ orvos véleményét, amely a gyógykezelés alapja. Ha jelenleg nincs szükséges engedély, a nyugdíjasat sorba helyezik, és legkésőbb két héttel az érkezés kezdete előtt tájékoztatják a szabad helyről..

Előnyök egyedülálló anyák számára

A törvény szerint az állami szociális támogatás 2018-ban az egyedülálló anyák számára nem különbözik a teljes családok számára nyújtott kifizetésektől, kivéve, ha egy ilyen nő jövedelmi szintje nem alacsonyabb, mint a megélhetési szint. Ezután jogosult további kifizetésekre, amelyek összege a családban lévő kiskorúak számától és az egy főre jutó jövedelemtől függ. További kifizetésekhez vegye fel a kapcsolatot az MFC-vel. Számos régióban további kedvezmények léteznek az anyáknak, akik maguk egyedül nevelnek gyermeket..

Állami szociális támogatás a hallgatók számára 2018-ban

Az Orosz Föderáció minden polgárának joga van versenyen alapuló ingyenes felső vagy középiskolai műszaki oktatáshoz. Azok a hallgatók, akik költségvetési osztályok teljes munkaidős osztályán tanulnak, ösztöndíjra jogosultak. Számos személynek joga van szociális ösztöndíjakat kapni az állam révén:

 • árvák és szülői gondozás nélkül maradt gyermekek;
 • a fogyatékkal élők;
 • sugárzási katasztrófák áldozatai;
 • nem biztonságos családokban nevelt személyek;
 • katonai személyzet, akik a szerződés alapján több mint három éve szolgálnak.

Az állam havi minimumot határozott meg, amelyet az oktatási intézményeknek fizetniük kell az ilyen személyeknek:

 • hallgatók – 730 rubel;
 • diákok 2010 rubelt.
Értékeld a cikket
( Még nincs értékelés )
Ossza meg barátaival
Ajánlások és tanácsok az élet bármely területén

A "Megjegyzés elküldése" gombra kattintva hozzájárulok a személyes adatok feldolgozásához és elfogadom az adatvédelmi irányelveket